วัดสบวาก

คณะตำรวจภาค5 ได้ถวาย พระพุทธรูป ปางนาคปรก แด่ ทางวัด ขอ ร่วมอนุโมธนา สาธุ สาธุ สาธุ