(ติดต่อ)Contacts

089-9546805, 087-1964081 เบอร์พระสัมฤทธฺ์ ชยธมฺโม (เจ้าอาวาส)